Luizenprotocol


Hoofdluizen zijn erg vervelend, Vooral voor degene die ze heeft, maar ook voor andere mensen in de omgeving. is op veel (basis)scholen een regelmatig terugkerend probleem en het is moeilijk om er vanaf te komen. Dat komt omdat hoofdluis erg besmettelijk is. Hoofdluis verspreidt zich
razendsnel. Hoe eerder u erbij bent, hoe kleiner de kans dat de hoofdluis zich uitbreidt. Vaak controleren is dus belangrijk, zowel thuis als op school. Als er hoofdluis heerst, dan is een zorgvuldige, effectieve aanpak nodig.
 
In dit protocol vindt u alle informatie over hoofdluis, de aanpak, de taken van school, ouders en GGD. Het is geschreven om duidelijkheid te verschaffen aan alle bij de school betrokken personen over hoe de school wenst om te gaan met de bestrijding en de voorkoming van hoofdluis.