Ouderbijdrage


Om activiteiten te kunnen organiseren voor de kinderen en ouders van school, wordt alle ouders gevraagd om jaarlijks een bijdrage te leveren.

Voor het schooljaar 2021-2022 is de bijdrage vastgesteld op EUR 50,- voor de kinderen in groepen 1 t/m 7 en EUR 25,- voor kinderen in groep 8. Voor de kinderen uit groep 8 geldt een lagere bijdrage omdat zij op schoolkamp gaan i.p.v. op schoolreisje, en de kosten daarvan apart aan de school moeten worden voldaan.

Betaalt u de ouderbijdrage vóór 31 december 2021, dan krijgt u EUR 5,- korting en betaalt dus respectievelijk EUR 45,- of EUR 20,- per kind.

Vanuit de ouderbijdrage wordt o.a. het schoolreisje betaald en helpt de ouderraad mee met het organiseren van verschillende activiteiten zoals o.a. Sinterklaas, Kerst, schoolfotograaf, Avondvierdaagse, het jaarlijkse Artis-uitje en de Koningsspelen. Zonder bijdrage van de ouders hebben we minder budget en kunnen we dus minder bijdragen aan activiteiten. Meer informatie over de ouderbijdrage vindt u hier.

We vragen alle ouders om de bijdrage aan het begin van het schooljaar over te maken op rekening NL 78 INGB 0005 1484 43 t.n.v. Oudervereniging De Kraal onder vermelding van de naam en klas van uw kind(eren).