Praktische informatie (op alfabetische volgorde)


Activiteiten
Naast het normale lesprogramma is er voor de leerlingen van De Kraal een ruim aanbod aan bijzondere activiteiten en projecten. Deze projecten verschillen per jaar en zijn van tevoren niet allemaal vast te leggen. Een greep uit de verschillende activiteiten die regelmatig worden georganiseerd:

Dit schooljaar doen we onder andere mee aan de volgende projecten:

Op De Kraal besteden we uiteraard aandacht aan feesten vanuit verschillende culturele achtergronden, zoals Sinterklaas, Kerstmis, Suikerfeest, Keti Koti en de 4/5 mei viering.

@obsdekraal.nl
Elke leerkracht, interne begeleider en directie, MR en OR heeft een e-mailadres dat gebruikt wordt voor correspondentie. Het e-mailadres bestaat uit de voorletter van de persoon, gevolgd door een punt en de achternaam @obsdekraal.nl
  
Continurooster
De Kraal heeft een continurooster. Dit betekent dat alle kinderen tussen de middag op school blijven. Ze eten in hun eigen klas, onder begeleiding van een medewerker van Sport & Recreatie, hun lunch en drinken iets. Er wordt in drie ploegen een klein half uur onder begeleiding van leerkrachten en medewerkers van Sport & Recreatie buiten gespeeld.
De kosten die zijn verbonden aan deze tussenschoolse opvang worden door de school betaald.

Gezonde voeding en drinken
Wij vinden het belangrijk dat kinderen gezond eten en drinken. Daarom hebben wij de dinsdag en donderdag tot ‘fruitdag’ gemaakt. Dit houdt in dat uw kind bij het kleine hapje, dat in de klas rond een uur of tien gegeten wordt, alleen fruit eet. De kinderen mogen in de grote pauze uiteraard wel weer een gezonde boterham eten. Alle kinderen op De Kraal drinken uitsluitend water.
  
Mobiele telefoons
Het gebruik van mobiele telefoons door leerlingen is onder schooltijden niet toegestaan. Mochten telefoons toch zichtbaar of hoorbaar zijn, dan zullen deze door de leerkracht worden ingenomen. Een ouder/verzorger kan de telefoon na schooltijd ophalen. De Kraal is niet verantwoordelijk voor verloren of beschadigde elektronische voorwerpen.
  
Regels en afspraken
Onderstaande regels en afspraken gelden voor leerlingen, ouders/verzorgers en leerkrachten.

Schooltijden
Maandag                           08.30 - 15.00 uur
Dinsdag                             08.30 - 15.00 uur
Woensdag                         08.30 - 12.00 uur
Donderdag                       08.30 - 15.00 uur
Vrijdag                               08.30 - 15.00 uur
 
De deur gaat ’s ochtends om 08.15 uur open. De leerkracht is in de klas en de kinderen kunnen dan naar binnen.
 
Startspecial
Voor een goede start op De Kraal ontvangen nieuwe ouders tijdens het intakesgesprek ons welkomsboekje.

Traktaties
Ieder kind dat jarig is wordt op school in het zonnetje gezet. In de klas mag het kind zijn/haar klasgenoten trakteren. Een gezonde traktatie verdient de voorkeur. De afspraak is gemaakt om niet meer dan één traktatie mee te geven (dus geen ruim gevulde zakjes). Mocht u vragen hebben over de traktatie, neem dan contact op met de leerkracht of kijk voor inspiratie op www.gezondetraktaties.nl.
  
Verzekering
De school heeft voor alle leerlingen een WA- en ongevallenverzekering afgesloten bij N.V. Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam. Dit betekent dat uw kind tijdens de schooltijden (plus een kwartier ervoor en erna) verzekerd is tegen de financiële medische gevolgen van een ongeluk. Wij raden alle ouders aan ook zelf een WA- en ongevallenverzekering voor het hele gezin af te sluiten, want kapotte kleding, brillen of speelgoed worden niet vanuit de schoolverzekering vergoed.