Plaatsen en aanmelden


Voor het eerst naar de basisschool

Als een kind vier jaar is, kan het naar de basisschool. Op vrijwel alle Amsterdamse basisscholen gaat het
registreren en het toedelen van de plaatsen op dezelfde wijze.
Aanmelden voor de basisschool
Rond de derde verjaardag van uw kind ontvangt u van de gemeente Amsterdam het voorkeursformulier voor de
basisschool en een brochure met uitleg over het toelatingsbeleid (begin november 2023).
U meldt uw kind aan door dit formulier in te leveren bij de school van uw eerste voorkeur.

Voorrangsscholen

Uw kind heeft voorrang op de acht dichtstbijzijnde basisscholen. Welke scholen dat zijn, wordt bepaald door
de loopafstand tussen het officiële woonadres van uw kind en de basisschool.
Wanneer u op www.schoolwijzer.amsterdam.nl het woonadres én de geboortedatum van uw kind invult, ziet u
of onze school voor uw kind een voorrangsschool is.
Wat moet u doen
Als onze school uw eerste voorkeur is, lever dan het voorkeursformulier (geen kopie of scan) in op onze
school.
- Op dit formulier staan naam, geboortedatum en woonadres van uw kind voorgedrukt. Als er fouten in
staan, corrigeer dit dan op het formulier.
- Vul in volgorde van voorkeur minimaal vijf basisscholen in. Zet uw eerste voorkeur op nummer 1; zet op
nummer 2 de school die u daarna kiest, enzovoort.
U kunt zowel voorrangsscholen als niet-voorrangsscholen kiezen.
- Let op: Ook wanneer een oudere broer of zus al op onze school zit, is het noodzakelijk dat u dit formulier bij
ons inlevert; in dit geval is het niet nodig om meerdere voorkeuren op te geven.
-Ook als uw kind naar de voorschool van de school gaat, moet het voorkeursformulier op tijd ingeleverd
worden.
- Lever het volledig ingevulde en ondertekende formulier in bij onze school.
- Zodra wij uw voorkeursformulier hebben verwerkt, sturen wij u (per post/mail) een bewijs van registratie.
Controleer dit bewijs van registratie en neem direct met ons contact op als hier een fout in staat.
In sommige gevallen is het nodig om bij de registratie schriftelijke bewijsstukken te tonen.
Dit geldt in de volgende situaties:
1. uw kind heeft een VVE-ja-indicatie;
2. uw kind zit op een IKC;
3. het voorgedrukte woonadres op het voorkeursformulier is niet correct;
4. u gebruikt een voorkeursformulier zonder voorgedrukte persoonsgegevens van uw kind (blanco formulier).

Aanmeldformulier kwijt?

Wanneer u geen voorkeursformulier heeft, kunt u dit downloaden van de website van de schoolbesturen:
www.bboamsterdam.nl. Ook kunt u dit formulier bij ons op school krijgen bij de administratie.
Voeg in dit geval altijd een adresbewijs toe, zodat wij de adres- en persoonsgegevens van uw kind kunnen
controleren (en de voorrangsscholen bepaald worden).

Inleverdata voor het voorkeursformulier

De datum waarop het voorkeursformulier moet zijn ingeleverd, hangt af van de geboortedatum van uw kind.
De uiterste data zijn voor:
-kinderen geboren tussen 1 september 2020 en 31 december 2020 7 maart 2024
-kinderen geboren tussen 1 januari 2021 en 30 april 2021 6 juni 2024
-kinderen geboren tussen 1 mei 2021 en 31 augustus 2021 7 november 2024
Een plaats op de basisschool
Na de inleverdatum wordt in maart, juni en november - onder verantwoordelijkheid van de schoolbesturen -
de stedelijke plaatsing van alle geregistreerde kinderen geautomatiseerd uitgevoerd.
Als er voldoende plaatsen op een school zijn, worden alle geregistreerde kinderen geplaatst.
In de afgelopen jaren kreeg meer dan 90% van de kinderen een plaats op de school van hun eerste voorkeur.
Wanneer er op een school meer kinderen geregistreerd zijn dan er plaatsen zijn, is loten noodzakelijk.
Als uw kind op onze school wordt uitgeloot, komt het in aanmerking op de volgende door u opgegeven
voorkeurschool/-scholen. Elk kind krijgt een plaats aangeboden op de hoogst mogelijke school van uw
voorkeur.

Toewijzen plaatsen

Het toewijzen van de plaatsen op alle scholen verloopt in onderstaande volgorde.
Voor de 1e voorkeur gaat dit als volgt:
1. Een oudere broer of zus zit op de school op het moment dat uw kind 4 jaar wordt; uw kind heeft een
plaatsgarantie.
2. a. Het kind heeft een VVE-ja-indicatie én volgt voorschoolse educatie op de voorschool die bij de school is
aangesloten én heeft de school als voorrangsschool.
b. Het kind gaat minimaal 8 maanden 2 maal per week naar een Integraal Kind Centrum (IKC) én heeft de
school als voorrangsschool.
3. De ouder van het kind heeft op de school een dienstverband voor onbepaalde tijd.
4. Het kind heeft de school als voorrangsschool.
5. Het kind heeft geen voorrang op deze school.
Daarna worden de geregistreerde kinderen die niet op de 1e voorkeur zijn gekomen, als volgt geplaatst:
6. Het kind heeft een voorrangsschool als 2e t/m 10e voorkeur.
7. Het kind heeft een niet-voorrangsschool als 2et/m 10e voorkeur.
8. Het kind woont buiten Amsterdam.

Aanmelden en inschrijven

Na de plaatsing ontvangt u een brief van de school waar uw kind geplaatst kan worden. In deze brief staat de
uiterste datum waarop u aan de school moet laten weten dat u van deze voor uw kind gereserveerde plaats
gebruik wilt maken. Zorg dat u deze aanmelding op tijd doet. Uw kind heeft pas daarna definitief een plaats op
deze school; de officiële inschrijving volgt zodra het 4 jaar is en op school begint.
Op Kunstmagneetschool De Kraal doen we het zo:
Wij stellen ouders in de gelegenheid zich middels een rondleiding door de teamleider van unit 1-2 en 3-4 , te
laten informeren over het onderwijs bij ons op school. Heeft u hiervoor interesse, dan kunt u hiervoor een
afspraak maken door te mailen naar info@obsdekraal.nl.
- Schooljaar 2023-2024
De komende informatieochtenden zijn op:
-Vrijdag 19 januari 2024
- Woensdag 7 februar1 2024
-Vrijdag 1 maart 2024
-Vrijdag 12 april 2024
-Vrijdag 24 mei 2024

- Schooljaar 2024-2025
13/9/24* 20/9/24* 27/9/24* 18/10/24* 1/11/24*

In de afgelopen jaren hebben wij vrijwel alle geregistreerde kinderen geplaatst.

Uitzondering:
Als tijdens dit aanmeldgesprek blijkt dat uw kind speciale zorg nodig heeft, die onze school niet kan bieden,
kan besloten worden uw kind niet toe te laten. In overleg met de ouders zorgt onze school dan voor een
andere school die deze zorg wel kan bieden.

Meer informatie
Voor vragen over het toelatingsbeleid kunt u ook terecht bij de helpdesk van het BBO (de gezamenlijke
schoolbesturen):
T: 020 244 6345
E: toelatingsbeleid@bboamsterdam.nl
Op de website van het BBO www.bboamsterdam.nl vindt u meer informatie over o.a. de beschikbare capaciteit
 
Naar de Basisschool in schooljaar 2022-2023
Starting Primary School in school year 2022-2023