Nieuwe ouders


Rondleiding
Als u geïnteresseerd bent in De Kraal kunt u een afspraak maken voor een rondleiding door te bellen naar Sophia Ansari, 020-6941138 of te mailen naar Simone Ogier, s.ogier@kunstmagneetschooldekraal.nl
 
Impressie van de school
Omdat er bij de start van de Coronacrisis geen rondleidingen en informatieochtenden konden plaatsvinden in de school hebben wij een kort filmpje gemaakt om u een impressie te geven van de school en ons onderwijs. 
https://youtu.be/Q3eBckYTUfc

Wennen
Ruim voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangt u ook onze startspecial. Hierin staat allerlei praktisch informatie voor een goede start op De Kraal. Als een kind drie jaar en tien maanden is mag het tien dagdelen naar school komen om te wennen. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het starten op De Kraal. Vanaf vijf jaar is het kind leerplichtig. Drie weken voor het einde van het schooljaar laten wij geen nieuwe kleuters meer wennen en/of instromen. 
 
Tussentijds aanmelden
Ook kinderen die ouder zijn dan vier jaar kunnen aangemeld worden op onze school. Bijvoorbeeld door verhuizing naar ons stadsdeel. Voordat we een kind plaatsen nemen we eerst contact op met de school waar het kind vandaan komt.
Kinderen die tussentijds worden aangemeld en geen Nederlands spreken, zullen na inschrijving tijdelijk geplaatst worden in een speciale klas bij de Zij-instromers Opvang Zeeburg (Z.O.Z.).