Nieuwe ouders


Informatieochtend voor nieuwe ouders
Meerdere keren per jaar organiseren wij informatieochtenden voor ouders die de schoolkeuze moeten maken voor hun kind. Tijdens deze bijeenkomst geven we u d.m.v. van een presentatie een beeld van hoe wij op De Kraal werken, wat we belangrijk vinden en waar we trots op zijn. Vervolgens wordt u in kleine groepjes rondgeleid door kinderen van de leerlingen-raad. Tijdens en na de presentatie en rondleiding is er uiteraard ruimte voor vragen. 

De informatieochtenden zijn dit schooljaar op:  
- Vrijdag 29 september
-Maandag 9 oktober
-Vrijdag 19 januari
-Vrijdag 1 maart
-Vrijdag 12 april
-Vrijdag 24 mei

De inloop is van 08.35 uur tot 08.45 uur. 
De informatieochtend duurt van 8.45 uur tot ongeveer 9.45 uur.

Bent u geïnteresseerd in de informatieochtend, dan kan u zich aanmelden door een mail te sturen naar 
info@obsdekraal.nl 
In deze mail geeft u aan om welke datum het gaat, met hoeveel personen u komt en wanneer uw kind 4 jaar wordt. 
U krijgt een mail terug wanneer we uw aanmelding in goede orde hebben ontvangen. 

Rondleiding
Mocht het voor u niet mogelijk zijn om naar de informatieochtend te komen, is het ook altijd mogelijk om een losse rondleiding in te plannen. Hiervoor kunt u mailen naar info@obsdekraal.nl.

Wennen
Ruim voordat uw kind vier jaar wordt ontvangt u van de groepsleerkracht een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek ontvangt u ook ons welkomsboekje. Hierin staat allerlei praktisch informatie voor een goede start op De Kraal. Als een kind drie jaar en tien maanden is mag het tien dagdelen naar school komen om te wennen. Op de dag dat het kind vier jaar is, kan het starten op De Kraal. Vanaf vijf jaar is het kind leerplichtig. Drie weken voor het einde van het schooljaar laten wij geen nieuwe kleuters meer wennen en/of instromen. 
 
Tussentijds aanmelden
Ook kinderen die ouder zijn dan vier jaar kunnen aangemeld worden op onze school. Bijvoorbeeld door verhuizing naar ons stadsdeel. Voordat we een kind plaatsen nemen we eerst contact op met de school waar het kind vandaan komt.
Kinderen die tussentijds worden aangemeld en geen Nederlands spreken, zullen na inschrijving tijdelijk geplaatst worden in een speciale klas bij de Zij-instromers Opvang Zeeburg (Z.O.Z.).