Schoolgegevens


De Kraal ligt in het voormalige Polderweggebied aan Paradijsplein 2. De Kraal is een veelkleurige, openbare buurtschool voor basisonderwijs. Op onze school zijn alle kinderen welkom, van iedere achtergrond, cultuur of geloof. 
 
De school telt ruim 450 leerlingen, ingedeeld in 19 groepen van gemiddeld 25 leerlingen. Onze school telt: dertien verschillende nationaliteiten. 
Groep 1 en 2 vormen de onderbouw, groep 3,4 en 5 de middenbouw en groep 6, 7 en 8 de bovenbouw. 

Kunstmagneetschool
De Kraal is een Kunstmagneetschool. Dat betekent dat we naast de gewone schoolvakken, aandacht besteden aan creatieve vakken als
dans, drama en beeldende vorming.

Een veilige leeromgeving 
De Kraal biedt haar leerlingen een veilige leeromgeving waar creativiteit, respect, zelfstandigheid en betrokkenheid centraal staan. 
Om een veilige en respectvolle sfeer te creëren werkt de Kraal volgens de methode De Vreedzame School.
Een onderwijsvisie die tot doel heeft het sociale en emotionele klimaat in klas en school te verbeteren. 
 
STAIJ
Onze school maakt sinds 1 januari 2008 deel uit van de Stichting Samen Tussen Amstel en IJ. Binnen dit schoolbestuur vallen 16 basisscholen voor openbaar onderwijs en één school voor speciaal basisonderwijs, in het stadsdeel Oost. De stichting stelt zich ten doel het waarborgen en stimuleren van kwalitatief goed, eigentijds, ondernemend basisonderwijs voor iedereen, waarin veel aandacht is voor samen leven en samen werken.
 
De dagelijkse leiding van de organisatie is in handen van een algemeen directeur. De algemeen directeur van de Stichting Samen Tussen Amstel en IJ is de heer Nils van Heijst.
De organisatie wordt ondersteund door een stafbureau met onderwijskwaliteits-, financieel-, huisvesting- en personeelsbeleidsmedewerkers, een secretariaat en managementondersteuning. De schooldirecteur is integraal verantwoordelijk voor de school.

Meer informatie vindt u op de site van STAIJ.