Voortgezet Onderwijs


Op De Kraal volgen wij de leerlingen vanaf het moment van binnenkomst tot en met groep 8 door middel van observaties, toetsen en besprekingen. Het is een regel dat de leerkracht van groep 7 meegaat naar groep 8. Zo is de leerkracht goed op de hoogte van de mogelijkheden van het kind. In groep 7 wordt in april de Cito Entree-toets afgenomen. Deze toets geeft een goed overzicht van het niveau van de kinderen op de diverse leergebieden.
 
In september van het laatste schooljaar van het kind begint de verwijzingsprocedure naar het voortgezet onderwijs. De ouders krijgen voorlichting over de procedure door de groepsleerkrachten. In februari krijgen de ouders het voortgezet onderwijsadvies tijdens een individueel gesprek met de leerkracht. Op 21, 22 en 23 april wordt de Cito-toets afgenomen. De uitslag komt na de meivakantie en is vaak een bevestiging van het advies van de leerkracht. Wij volgen de kernprocedure van de gemeente Amsterdam. Hierin staat stap voor stap de verwijzing naar het voorgezet onderwijs beschreven. Meer informatie over de kernprocedure en de scholen in het Voortgezet Onderwijs vindt u in de Keuzegids 2021.

Meer gegevens over de opbrengsten van onze school kunt u vinden op de site van Kwaliteitswijzer Amsterdams Basisonderwijs. Naast de algemene Cito-gegevens van scholen, is nu ook ‘groei’ opgenomen. Hierdoor is te zien in hoeverre een school ook iets toevoegt aan de ontwikkeling van kinderen.
https://schoolwijzer.amsterdam.nl/nl/