Beleidsdocumenten


Hier vindt u, per schooljaar, onze beleidsdocumenten.

Schooljaar 2018-2019
Jaarplan 2018-2019
Jaarverslag 2017-2018

Schooljaar 2017-2018
Jaarplan 2017-2018
Schoolplan 2015-2019
Anti-pestprotocol, september 2017
Schoolondersteuningsprofiel, oktober 2017
Samenvatting tevredenheidspeiling 2017-2018

Schooljaar 2016-2017
Jaarverslag 2016-2017