Voorschool


We gaan er van uit dat kinderen op verschillende manieren leren. De een leert door te kijken en te luisteren, de ander door te doen. Maar ieder kind leert het beste als de leerstof aansluit bij de belevingswereld. In ons voorschoolse programma sluiten de onderwerpen en de inrichting van de klas aan bij de interesses van de kinderen. De leerkrachten observeren de kinderen om te zien waar ze mee bezig zijn.

Groep 3 is momenteel de proeftuin om te onderzoeken welke aspecten we van ons voorschoolprogramma kunnen integreren. We hebben de inrichting aangepast en er is een atelierhoek en bouwhoek.